Kochani…

To już koniec roku 2010. Za wszelką dobroć tego czasu wspólnym głosem wołamy do Was wszystkich – DZIĘKUJEMY i BÓG ZAPŁAĆ!!! Życzymy by Nowy Rok był obfity w Boże błogosławieństwo i wszelkie dobro. Z pamięcią i w duchowej jedności z każdym z Was wspólnota z Coq-ville.

Boże Narodzenie 2010

Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur qui est le Christ Seigneur. Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. (Łk 2.11) Bóg wypełnił swoją obietnicę. Dał ludzkości swojego Jedynego Syna. Posłał Go do każdego z nas, by był widocznym znakiem Jego miłości i wierności. Przez […]