Boże Narodzenie 2010

Il vous est né aujourd’hui, dans la ville de David,
un Sauveur qui est le Christ Seigneur.

Dziś w mieście Dawida narodził się Wam Zbawiciel,
którym jest Mesjasz Pan. (Łk 2.11)

stajenka

Bóg wypełnił swoją obietnicę. Dał ludzkości swojego Jedynego Syna.
Posłał Go do każdego z nas, by był widocznym znakiem Jego miłości i wierności.
Przez jego życie i ofiarę dokonało się nasze wyzwolenie z grzechu i zbawienie.
W Nim i przez Niego Bóg jest z nami.

Drodzy Przyjaciele Misji w Czadzie!

W ten wielki dzień historii naszego zbawienia cała Wspólnota z Coq-Ville pragnie złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia:

Radości – bo Bóg jest wierny;

Pokoju – bo wyzwala z grzechu;

Nadziei – bo obiecuje nowe życie;

Wiary – bo ciągle jest z nami.

Niech Ten, który się dziś narodził, dając łaskę po łasce nieustannie Was umacnia we wzajemnej miłości i niegasnącym pragnieniu świętości. Niech w trudnościach wspomaga odwagą a w powodzeniu wdzięcznością. Niech będzie Waszym uzdrowieniem w chorobie i umocnieniem na drogach codzienności.

W tym dniu zapewniamy również o naszej wielkiej wdzięczności za wszelkie dobra – duchowe i materialne – które są naszym udziałem dzięki
Waszej wspaniałomyślnej pomocy. W duchu wdzięczności obejmujemy każdego i każdą z Was naszą wspólnotową oraz indywidualną modlitwą.

Z braterskim pozdrowieniem
Wspólnota z Coq-Ville ze swoimi duszpasterzami:
ks. Alfonsem Carambą i ks. Stanisławem Tymoszukiem.

2 komentarze do “Boże Narodzenie 2010”

 1. Święta Bożego Narodzenia to czas
  kiedy Bóg się rodzi,
  kiedy moc truchleje,
  kiedy cały świat kocha,
  Święta to czas,
  kiedy jedno serce podróżuje do wszystkich!
  Z najlepszymi życzeniami….

 2. Wciąż na nowo rodzący się Zbawca przychodzi do każdego pokolenia i poszczególnego człowieka. Niech pomnoży talenty i sprowadzi na twarz uśmiech, niech Jego łaska pozwoli rozerwać wszelkie kajdany niewoli, oraz umożliwi życie zgodne z Ewangelią.
  Niech hojnie obdarza swym błogosławieństwem w kazdym dniu Nowego 2011 Roku.
  Z darem modlitwy
  s. Anna i uczniowie SP nr6

Napisz komentarz: