Wielkanoc 2012

Wielkanoc 2012

Drodzy!

Przeżywając czas kiedy Chrystus składa siebie samego w ofierze za nasze grzechy i zmartwychwstając otwiera nam bramy nieba, pragniemy przesłać Wam najserdeczniejsze życzenia.
Wiele radości, stałego pokoju i mocnej wiary. Niegasnącej nadziei w Bożą miłość oraz pewności, że dobro mocniejsze jest od zła. Sił na codzienność i wytrwałości na trudy. Zdrowia i powodzenia w realizacji wszystkich planów.

Z modlitwą w duchu wdzięczności
Wspólnota z Coq-Ville i ks. Stanisław.


Kochani Przyjaciele!

Dziękujemy jednocześnie za Waszą modlitwę, pamięć i różnorodną pomoc materialną. Oto niektóre jej owoce, które udało się nam zrealizować na przestrzeni trzech lat:

Studnia
zadaszenie
Ołtarz

Sala informatyczna

Dom parafialny
kaplica
Kaplica
uczniowie
Pomoc dzieciom w naszej szkole

To nasze wspólne dzieło na rzecz pomocy Kościołowi i ludności w Czadzie. Dziękujemy!

Napisz komentarz: